Hizmetler

Hizmet Sunduğumuz Kategoriler

Çatı Yalıtımı

Çatı Yalıtımı ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerjiden tasarruf etmenin en etkin yollarından biridir.

Isı Yalıtımı

Sıcaklık gradyeni içinden olan ısı akışının düşürülerek, sıcaklık gradyeninin korunması

Su Yalıtımı

Bir nesnenin veya yapının su geçirmez veya suya dayanıklı olması, su girmesine direnç göstermesi işlemidir

Çatı Dam Akması

Çatı dam akmasına 4 aşamalı uygulama ile garantili çözüm

Diğer Yalıtımlar

Bi yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışarıdan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir

Poliüretan Köpük Uygulama Alanları

Poliüretan Köpük Uygulama Alanları